เข้าเว็ปไม่ได้ ถูกแจ้งว่า คุณใช้งาน CPU เกินขีดจำกัด

เกิดจากอะไรครับ แก้ไขอย่างไร

ขอบุณครับ


ตอบกลับ