กระทู้ช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี60 พร้อมรับทุนการศึ... 2017-03-24 23:08
SPUUNIVESITY

ข่าวดี สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 / กศน./ ปวช. และ ปวส.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี60
ทุนการศึกษาที่ได้รับ โควตาพิเศษ 2560 (รอบ 2)
ทุกคณะ ทุกสาขา
ปวช. / ม.6 / กศน. รับทุน 15,000 บาท*
ปวส. รับทุน 10,000 บาท*
หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัคร วันนี้ - 31 มี.ค. 60
สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 31 มี.ค. 60
กระบวนการสมัคร
ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
สอบสัมภาษณ์
วิธีสมัครเรียน
สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th
สมัครด้วยตนเอง สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เอกสารการสมัคร
ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด
ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
สำหรับผู้ลงทะเบียน
การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา
สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15
Line Id : @SPU60
http://www.spu.ac.th


ตอบกลับ
Re: มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี60 พร้อมรับทุนก... 2017-03-24 23:10
SPUUNIVESITY

[url]www.spu.ac.th


ตอบกลับ

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้
สถิติกระทู้
หัวข้อ: 208, โพสต์: 439
สมาชิก: 378, สมาชิกที่ออนไลน์: 278
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่, kor