ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Are sockets supported?

Modified on:
sockets socket php open closed supported support

We do support only outgoing sockets. If you are connecting out, it should work, however, we do not allow clients to bind to local ports for incoming connections.