ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Can DNS clustering be enabled?

Modified on:
DNS clustering DNS cluster

DNS clustering cannot be enabled on a shared hosting server since it requires significant modifications to our system. However, our virtual private servers (VPS) do support this feature.