ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Can I use your hosting for storage?

Modified on:
VPS storage disk space

Our Shared Hosting plans are specifically meant for website hosting only and should not be used for file/backup storage online! However, we still have packages suited for your! You can find our VPS packages here - https://www.hostinger.com/vps-hosting

VPS packages do not have any restrictions for what you store there - they are your own private servers! To find out more about VPS packages and learn how to manage them, feel free to check out our VPS Tutorials.