ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Can you install any additional PHP modules?

Modified on:
additional PHP modules additional PHP module PHP modules PHP module

Our servers already have all of the most popular and widely used PHP modules installed. If any modules you might need are not installed, this is simply because it's not supported on our Platform yet.

If you require any specific modules that are not available on our Shared Hosting packages, feel free to check out our VPS packages, since you can install anything you wish on them: https://www.hostinger.com/vps-hosting