ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Do you accept direct payments via PayPal?

Modified on:
paypal paypal direct direct payment paypal direct payment

We do not accept direct money transfers via PayPal. You need to use our order form to submit payment via PayPal.