ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Do you support Google Postini antispam?

Modified on:
Google Postini Postini antispam google

Google Postini service can be used on Hostinger without any issues. You will only need to edit your MX records with appropriate values.