ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Do you support ipnat modules?

Modified on:
ipnat ipnat mod ip nat

Ipnat modules are not supported on our Shared Hosting packages. However, they are supported on our VPS servers: https://www.hostinger.com/vps-hosting