ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Do you support mcrypt?

Modified on:
mcrypt

Yes, we do! However, please note that mcrypt was deprecated (no longer supported) in PHP v7.1. You can still use the mcrypt module in older PHP versions.