ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Do you support Python?

Modified on:
python

Python is not supported on our Shared Hosting packages. Feel free to check out VPS packages if you are still interested in using Python with your website: https://www.hostinger.com/vps-hosting