ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Do you support Ruby on Rails?

Modified on:
Ruby on Rails

Our Shared Hosting plans do not support Ruby on Rails. You can, however, use it with a VPS package: https://www.hostinger.com/vps-hosting