ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Do your servers have DDoS protection?

Modified on:
ddos dos anti-ddos protection security ddos protection

Yes. Our servers for shared hosting packages use advanced hardware firewalls to make sure customer accounts are safe and protected from all possible risks.