ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Have you enabled allow url fopen function?

Modified on:
fopen allow_url_fopen url

Function fopen() is enabled and works without any restrictions on our servers. Function allow_url_fopen is enabled too.