ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

How can I park a domain?

Modified on:
parked domains parked domain park domain park domains

Parked Domains will display the same exact content (the same website) as your main account's domain. You can also create email accounts for Parked domains. It's a great feature if you wish to have multiple domains for your website.

To park a domain access your website's Control Panel and search for the Parked Domains menu. Keep in mind that the domain you wish to park must be already registered and pointed to our nameservers.


In thePark a New Domain on Top of... section, enter the domain you want to park.

Notes:

  • The parked domain will not start working with your account instantly, give it a little time.