ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

How many cron jobs can I setup?

Modified on:
cronjobs cron crons

We do allow an unlimited count of crons to be setup on our servers! 

You can configure it by going to your Control Panel -> Cron Jobs.