ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

How many email recipients may I have?

Modified on:

The following limits apply to all of Hostinger.com Shared Hosting packages: you can have up to 50 recipients via SMTP and 15 recipients via Webmail (RoundCube)