ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

How to enable register_globals?

Modified on:
php register_globals register_globals

PHP register_globals is set to OFF by default on our servers for security reasons. All modern scripts do not use register_globals anymore because of the security risks and we also highly recommend not to use it on your website. It's also only available on older PHP versions (5.4 and up no longer support register_globals at all)

However, it is possible to enable register_globals by using your .htaccess and php_flag. All you need to do is add this line to your .htacces file:

php_flag register_globals on