ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

I bought a Premium/Business hosting, how can I get my free domain?

Modified on:
domain checker domain name domain domains free domain free domain registration

If you've chosen to purchase our Premium or Business package and You've decided you want to go for the 12 months or more Billing Plan, then you will be happy to know that we include a Free Domain Name registration together with your Package. This Domain Name has to be chosen at the very begging of Your Order.

However, if you've missed this when ordering your package, no worries, please contact us via our Helpdesk area and just give us the Domain Name you wish to register. Make sure to check out if the Domain is available for registration here.