ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

I can not create database with phpMyAdmin

Modified on:
mysql phpmyadmin

You can only create new databases in your website's Control Panel. It's impossible to create a new database using phpMyAdmin because of security restrictions.