ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

I get 'Do Not Honor' authorization error when submitting a payment

Modified on:
Do Not Honor payment error authorization error cannot submit payment

The "Do Not Honor" authorization error occurs when submitting a payment with a debit or credit card. It means that your bank is not willing to accept the transaction. Usually, this happens because the card does not support online transactions, or the billing information you've entered is incorrect.

The exact reason may vary and since we do not handle any payments directly ourselves, the best way to resolve the issue is to contact your bank or credit card provider for more detailed information.