ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

I need to send mass mail, can I use external SMTP (like Google)?

Modified on:
gmail external external smtp smtp massmail

If you need to send (mass) mails from an e-mail with your domain extension (e-mail@your-domain.com), and our limit is too small for you, then you can use external SMTP servers.
We recommend using Gmail services for this. Google GMail offers a free SMTP server which can be used by anyone who has a GMail account.
If you don't have a GMail account, you can create one at the GMail account creation page. Afterward, you will need to configure your mail client to use GMail for outgoing mail server.

The details needed are listed below:
 * Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com
* Use Authentication: Yes
* Use Secure Connection: Yes (this can be TLS or SSL depending on your mail client)
* Username: your GMail account
* Password: your GMail password
* Port: 465 or 587