ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

I see 'Warning: ftp_mkdir() failed' error

Modified on:
ftp_mkdir file permissions permission ownership file ownership

In order to fix this error please run the 'Fix File Ownership' tool from your control panel. This will solve the problem immediately.