ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

I was suspended for mass mail!

Modified on:
mass email suspended

Mass mail is strictly prohibited by our Terms Of Service. Reaching our set email limits will usually result in an email service suspension. We cannot remove this mass mail limitation as it would result in our mail server IP being blacklisted by other providers very fast. The server hosts hundreds of domains, and it is not possible to track everyone in real time so we must run this software to disable mass mailers and ensure your emails go through to other providers without any issues.

Once your account is suspended for mass mail, please contact us directly either by going to our Live Chat or sending us an email at support@hostinger.com.