ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Is allow_url_fopen enabled on your servers?

Modified on:
allow url fopen allow url open allow_url_fopen

PHP function allow_url_fopen is enabled on all of our Shared Hosting packages.