ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

MySQL timeout errors

Modified on:
mysql timeout timeout reconnect mysql

If you experience MySQL timeouts, it's possible you are using heavy or very long MySQL queries.

Please try using mysql_reconnect command before each query, and everything should be fine.