ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

What kind of SQL is being used for Hostinger's servers?

Modified on:
sql mysql database maria db mariadb

We use MariaDBon our Shared Hosting packages. MariaDB is an enhanced replacement for MySQL.

The main reasons why we chose MariaDB instead of MySQL are that MariaDB has more improved query optimizer, updates are released regularly, and the overall performance of MariaDB is better. 

You can check the current version of MariaDB used on our server in your hosting account's Control Panel on the very left side of the page.