ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

What perl version do you use?

Modified on:
perl supported vps shared cgi use

Our shared servers do not support perl/CGI at the moment. However, you can use perl if you get one of our VPS packages!