ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

Will my data be lost during upgrade?

Modified on:
data lost upgrade

When upgrading your account, all your files will be moved automatically to the new server, your files will not be lost and you will not experience any downtime!