จะทำการผากหลายโดเมนได้อย่างไร

ถ้าต้องการจัดการหลายโดเมนจาก control panel ไปที่ "Addon Domains" แล้วทำการเพิ่มโดเมนใหม่

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!