อัฟโหลดดาน์โหลดช้า

เราเช็คแล้วการทำงานก็ปกติดี หมายเหตุ เซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ UAS ทำให้การใช้งานอาจจะช้าถ้าเข้าถึงจากประเทศอื่นๆ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!