สามารถทำ ไฟล์หรือรูปภาฟไฟล์แชร์บนเซิร์ฟเวอร์

ไม่อนุญาตให้ทำเว็บไซต์แบบนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!