รูปภาพไม่แสดงบนเว็บไซต์ของฉัน

ตรวจสอบว่ารูปภาพได้อัฟโหลดสู่เซิรืฟเวอร์แล้วโดยคลิกที่ HTML โค้ดเพื่อดู path ของรูปภาพ ข้อควรจำ ชื่อไฟล์รูปภาพเป็น case sensitive ต้องระวังให้ดี

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!