มีลิมิตเกี่ยวกับจำนวนไฟล์ที่อัฟโหลดหรือไม่

20000 ไฟล์ต่อบัญชีที่อนุญาตต่อหนึ่งบัญชี

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!