ไฟล์ประเภทไหนบ้างและขนาดเท่าไหร่ที่ลิมิตไว้

เราไม่มีลิมิตอะไรถ้าอัฟโหลดผ่านทาง FTP แต่ถ้าผ่านทาง PHP ขนาดสูงสุดที่ยอมคือ 8 MB และไม่สามารถเพิ่มขนาดได้ ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่แนะนำให้ใช้ FTP client ในการอัฟโหลด

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!