มีกี่บัญชีที่คุณให้ใช้ภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

จำนวนของบัญชีขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย แต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีจำนวนบัญชีแตกต่างกันไป แต่เราไม่เคยมีมากกว่า 3000 บัญชีต่อเซิร์ฟเวอร์ เราติดตามเซิร์ฟเวอร์ของเราตลอดเวลาเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด เราไม่เคยโหลดจำนวนบัญชีจำนวนมากต่อเซิร์ฟเวอร์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมลูกค้าเราถึงพอใจในการใช้งานบริการเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!