จะติดตั้งสคริปได้อย่างไร

การติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตังตั้งอัตโนมัต โดยไปที่ control panel แล้วไปที่ "Auto Installer" ถ้าสคริปส์นั้นไม่มีคุณสามารถติดตั้งได้แบบแมนนวล

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!