โดเมนเนมนามสกุลอะไรบ้างที่สามารถฝากบนเซิร์ฟเวอร์ได้

สามารถฝากได้ทุกโดเมนนามสกุล

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!