สามรถเพิ่มกระทู้บนเว็บไซต์ของฉันได้หรือไม่

สามารถติดตั้งจากโปรแกรมอัตโนมัติได้จาก Auto Installer บน cPanel แต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้มีความช่วยเหลือใดๆในการติดตั้ง หรือการจัดการ error ใดๆ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!