มีเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์หรือไม่

เรามีเครื่องมือเตรียมไว้ให้ สามารถดูได้จาก control panel (คลิก "Website Builder")

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!