ขนาดไฟล์สูงสุดที่ยอมให้อัฟโหลดได้บนเซิร์ฟเวอร์ขนาดเท่าไหร่

8MB สามารถอัฟโหลดได้ผ่านทางเว็บ PHP สคิปส์ และไฟล์ manager และไม่สามารถเพิ่มขนาดได้ ถ้าต้องการขนาดที่ใหญ่กว่านี้ต้องทำผ่าน FTP client (ไม่มีลิมิตเรื่องขนาด)

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!