จะเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้าได้อย่างไร

forgotten หรือ เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ client's control panel สามารถช่วยคุณได้ โดยคุณไปที่ Your Reseller Area->Manage Accounts จากนั้นคลิก "Edit" แล้วทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!