สามารถดูคุณสมบัติของโฮสติ้งได้จากที่ไหน

เข้าไปดูได้ที่ http://www.#master_domain/

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!