ฉันเจอเครื่องหมาย ? และเครื่องหมายแปลกบนเว็บไซต์ของฉัน

ถ้าเจอสัญลักษณืแปลกๆบนหน้าเว็บไซต์แสดงว่ามีการ encode database หรือ หน้า page ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยน encode เปลี่ยนเป็น UTF-8 ที่ meta tag สามารถเพิ่มบันทัดบนสุดในไฟล์ index.php ดังนี้ header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); และจะมีปัญหาถ้า encode ด้วย "UFT8 with BOM" คุณควรต้องเปิดไฟล์ "UFT8 without BOM" ก่อนจะบันทึกและอัฟโหลดลงเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Notepad++ เป็นต้น

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!