คุณจะยกเลิกเว็บไซต์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือการใช้งานเลยหรือไม่

อย่างน้อยต้องมีคนเยี่ยมชม 10 คนต่อเดือนและต้องมีไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ ยกเวนไฟล์ที่มีเฉพาะ 'under construction' หรือ 'come back later'เราจะยกเลิกบัญชีเหล่านี้อัตโนมัต และเว็บไซต์ของคุณต้องมีไฟล์ index ในโฟลเดอร์ public_html

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!