สามารถยกเลิกบัญชีได้หรือไม่

สามารถยกเลิกบัญชีและโดเมนได้โดยการใช้เมนู "Delete Account" บน control panel

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!