ฉันสามารถเปลี่ยนโดเมนได้หรือไม่

ไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบง่ายๆแต่สามาถเปลี่ยนได้ไดยการทำตามขั้นต่อต่อไปนี้ 1.สร้าง backup cPanel ปัจจุบันเก็บไว้ แล้วดาวน์โหลดมาเก็บไว้ 2.สร้างบัญชีใหม่บน cPanel เดิม 3.ทำการ Restore ที่ backup เก็บไว้กลับมา 4.ลบบัญชีเดิมโดยใช้เมนู "Delete account"

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!