ลิมิตของการส่งอีเมลล์คือเท่าไหร่

สามารถส่งได้ 100 อีเมลล์ต่อชั่วโมง แน่นอนว่าไม่สามาถส่งเกิน 20 อีเมลล์ต่อห้านาที ถ้าใช้การส่งแบบ SMTP หรือ Webmail อย่างไรก็ตามสามารถส่งได้ 19 อีเมลล์ต่อนาทีโดยใช้การส่งของ php mail() function โดยไม่นับลิมิตที่กล่าวมาด้านบน

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!