สามารถโอนย้ายบัญชีเก่ามาอันใหม่ได้หรือไม่

เราไม่ได้เตรียมควมช่วยเหลือนี้ไว้สำหรับการโอนย้ายบัญชี คุณต้องทำด้วยตัวเอง

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!