ฉันสามาถเปลี่ยนรหัสผ่านของพื้นที่สมาชิกได้หรือไม่

การเปลี่ยนสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่บัญชี ที่ http://cpanel.#master_domain คลิก "My Profile" แลัวคลิก "Change Password" รหัสผ่านนี้มีผลเฉพาะ พื้นที่สมาชิกนี้เท่านั้น

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!